مهر ۲۱, ۱۳۹۶
یادگیری ماشین

عنوان پروژه‌های پیشنهادی برای دانشجویان ارشد و دکترا (۲۰۱۷)

عناوین پروژه‌های پیشنهادی در آزمایشگاه هوش محاسباتی و یادگیری ماشین پردازش تصویر و یادگیری عمیق طراحی و پیاده‌سازی جویشگر چهره یک سامانه بازیابی تصویر بر اساس […]