مهر ۲۱, ۱۳۹۶
دوره عملی یادگیری ماشین با پایتون

کارگاه یادگیری ماشین با پایتون

«کارگاه یادگیری ماشین با پایتون» در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز (پاییز ۱۳۹۶) برای دیدن سرفصل مباحث ارائه شده و مشاهده ویدیوها به متن نوشته مراجعه نمایید.
مهر ۲۱, ۱۳۹۶
یادگیری ماشین

عنوان پروژه‌های پیشنهادی برای دانشجویان ارشد و دکترا (۲۰۱۷)

عناوین پروژه‌های پیشنهادی در آزمایشگاه هوش محاسباتی و یادگیری ماشین پردازش تصویر و یادگیری عمیق طراحی و پیاده‌سازی جویشگر چهره یک سامانه بازیابی تصویر بر اساس […]